Morten Jentoft

Morten Jentoft er journalist og forfatter og arbeider som NRKs utenrikskorrespondent i Moskva.

Jentoft snakker både finsk, samisk og russisk og har derfor vært benyttet av NRK som ekspert og utsendt medarbeider i Finland, Polen, Russland og land i det tidligere Sovjetunionen.

I 1995 skrev han boka Verkebyllen: Om menneskeskjebner og agenter i kald krig sammen med Odd Isungset. I 2001 kom De som dro østover: Kola-nordmennene historie. Han har skrevet flere bøker om kontakten mellom nordmenn og russere i nordområdet. Hans siste bok, Radio Moskva, utkom kom i 2012. 

FESTIVALEN 2015: