Magne Raundalen

Magne Raundalen er barnepsykolog og forfatter. Han har i mange år jobbet med barn i krigssituasjoner, blant annet i UNICEF, Røde Kors, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. 

Han har besøkt krigsherjede land og hjulpet barn som bærer traumer i forbindelser med konflikt og krig. Raundalen er president i den norske UNICEF-komiteen og for sitt arbeid for barn og unge, ble Raundalen utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden i 2000. Han har utgitt bøkene Krisepedagogikk og Barn av virkeligheten sammen med Jon-Henrik Schultz. 

FESTIVALEN 2015: