Liv Hausken

Liv Hausken er professor og leder for det prioriterte forskningsområdet MedieEstetikk. 

Hun er Dr.art. fra Universitetet i Bergen med en doktoravhandling om moderne tidserfaring utforsket gjennom studier av fototteori, fortelleteori og stillbildefilm. Hun arbeider nå innen det tverrfaglige feltet som kalles medieestetikk og som retter oppmerksomheten mot forholdet mellom teknologi, estetikk (persepsjon) og mediering.

FESTIVALEN 2015: