Knut Ødegård

Foto: Milan Richer

Foto: Milan Richer

Knut Ødegård (f. 1945) er den nålevende norske lyrikeren som er oversatt til flest språk. Han er ærespresident i Bjørnsonfestivalen og grunnla festivalen sammen med gode medarbeidere i 1992. 

Knut Ødegård ble født i Molde i 1945 og debuterte med diktsamlingen Drøymaren, vandraren og kjelda i 1967. Seinere har han gitt ut nærmere 40 bøker, blant dem 12 egne diktsamlinger, en rekke gjendiktninger av utenlandsk lyrikk, barne- og ungdomsbøker, flere fagbøker om Island, en bok om Sankt Olav og tre bøker med eddadikt komplett på nynorsk med essays og kommentarer.

Ødegård har studert teologi og filologi og har blant annet arbeidet som litteraturkritiker, forlagssjef, kultursjef i Kristiansund, fylkeskultursjef i Sør-Trøndelag og direktør for Nordens Hus i Reykjavik.  I 1999 ble han utnevnt av Stortinget til Statsstipendiat. Han har mottatt en rekke priser, som Anders Jahres Kulturpris, Doblougprisen fra Svenska Akademien, Bastianprisen, den internasjonale Jan Smrek-prisen fra Slovakia og gullmedaljen fra World Congress of Poetry, Taiwan.  

I 1992 grunnla Knut Ødegård Bjørnsonfestivalen med hjelp av gode medarbeidere. Festivalen var da Norges første internasjonale litteraturfestival, og  Ødegård var  festivalens president og daglige leder til og med 2001. I 2003 grunnla han på lignende måte Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, der han var president til og med 2014. 

Ødegård er norsk generalkonsul for Republikken Makedonia. Han bor dels i Reykjavik og dels i Norge.

FESTIVALEN 2015: