Julie Wilhelmsen

Foto: NUPI

Foto: NUPI

Julie Wilhelmsen er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk som ett av sine spesialområder. Hun arbeider for tiden med sitt PhD-prosjekt om Den andre tsjetsjenske krig og undersøker hvordan global konflikt tenner opp under lokale kriger.

Wilhelmsen har en mastergrad i postsovjetiske og russiske studier fra London School of Economics og er cand.polit. fra Universitetet i Oslo. Hun har også vært ansatt som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hun har tidligere arbeidet i Utlendingsdirektoratet og er styremedlem i Den norske Helsingforskomité.

FESTIVALEN 2015: