Frank Aarebrot

Foto: Jarle Vines

Foto: Jarle Vines

Frank Aarebrot er statsviter og professor i sammenlignende politikk ved universitetet i Bergen. 

Få greier å fenge så mange tilhørere som politisk kommentator og valgekspert Frank Aarebrot. Den karismatiske professoren er kanskje den foreleseren i Norge som har størst oppmøte på forelesningene sine. Aarebrot har undervist i alle nivåer på sammenlignende politikk, fra grunnfag til doktorgradsnivå. Han var også med på å bygge opp fagfeltet Internasjonale relasjoner ved Sjøkrigsskolen i Bergen og Europeiske komparative studier ved Vytautas Magnus-universitetet i Litauen. 

Aarebrot har hatt flere engasjement som valgobservatør og har i tillegg vært faglig ansvarlig for utdanningsprogrammet innen valgobservasjon som han selv har utviklet. Han foreleser også ved Institut des Sciences Politiques i Paris innen demokratiutvikling.

FESTIVALEN 2015