Ann-Magrit Austenå

Ann-Magrit Austenå er generalsekretær i NOAS.

Fra 2007 til 2010 var hun assisterende generalsekretær i Norges Røde Kors og er cand.mag. fra Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn som journalist i forlaget Ny Dag, Statens institutt for forbruksforskning, Vårt Land og Dagbladet. Hun ble i 1999 valgt som nestleder i Norsk Journalistlag og ble i 2003 organisasjonens leder, en posisjon hun beholdt i to perioder frem til 2007. Våren 2011 ga hun boken Arven etter sataniske vers – Den politiske kampen om religion og ytringsfrihet.

FESTIVALEN 2015: