Aksel Nærstad

Aksel Nærstad er forfatter og utenrikspolitisk rådgiver i Utviklingsfondet, der han jobber med sult- og matsikkerhet.

Han har vært engasjert i norsk og internasjonal miljø- og utviklingspolitikk i flere tiår, og har blant annet jobbet tett inn mot FN-systemet. Nærstad er internasjonal koordinator for More and better Network, et globalt nettverkt for mer og bedre støtte til landbruket for å utrydde sult og fattigdom. 

Han var partileder i Rød Valgallianse i årene 1987-1995 og er vokst opp på Kjeller i Akershus. 

FESTIVALEN 2015: