Lahlum om sjakk og presidenter!

Støttet av Møre og Romsdal Fylkeskommune v/Fylkesbiblioteket og GassROR IKS, startet vi i 2016 prosjektet SamLes LITT, et litteraturtilbud som turnerer rundt på folkebibliotekene i Romsdalskommunene. Førstemann ut i prosjektet, Hans Olav Lahlum, kommer nå tilbake for å snakke om de amerikanske presidentene på Myra Kulturhus i samarbeid med Vestnes Folkebibliotek. Han tar også med seg internasjonal sjakkmester, Atle Grønn, som vil spille simultansjakk mot 10 spillere fra Molde Sjakklubb, før de sammen foredrar om Sjakkgeniene på Teatret Vårt.


De amerikanske presidentene

Hans Olav Lahlum leverer infotainment i stor stil ved å kombinere omfattende historiske kunnskaper med en særpreget evne til å formidle innsikt og engasjement. På inn- og utpust får vi servert beretningen om USAs utvikling fra å være en ny og skjør nasjonalstat i 1789, til å bli verdens eneste supermakt etter den kalde krigens slutt.

Alle med interesse for det fine samspillet mellom enkeltmennesker, politikk og samfunnsutvikling, har mye å lære historiene om de amerikanske presidentene. Ikke minst gjelder det i vår globaliserte tid, da USA på en helt annen måte enn tidligere påvirker situasjonen i Norge, Europa og verden for øvrig.

Arrangementet er gratis.

23b Lahlum Vestnes SamLes 2018 fb.jpg

Sjakkgeniene og simultansjakk

Atle Grønn er professor i russisk ved Universitetet i Oslo og internasjonal mester i sjakk. Den profilerte NRK-eksperten er leder i Norges største sjakklubb, Oslo Schakselskap, og er sjakkspaltist i Aftenposten og Dag og Tid. Sammen med historiker, forfatter og sjakkspiller Hans Olav Lahlum, har han i år gitt ut boken Sjakkgeniene, en bok som kan leses av både sjakkanalfabeter og vordende verdensmestere. Boken dyrker de gode historiene snarere enn de kompliserte sjakktrekkene, og belyser at sjakkens utvikling også er en historie om endringer i verdenssamfunnet og stormaktene. Sentralt i denne beretningen er spørsmålet om sjakkgeniets vesen: Hvilke personligheter og karakterer skjuler seg bak de geniale sjakktrekkene?

Kom og se Atle Grønn spille simultansjakk mot 10 av Molde Sjakklubbs spillere, etterfulgt av samtale mellom Lahlum og Grønn i Teatret Vårt!

NB! Billetter til samtalen selges kun på nett, og ikke i døra før arrangement.