Back to All Events

Åpning av årets festivalutstilling - Space Movement Future Ghosts 

Møre og Romsdal Kunstsenter har i samarbeid med Bjørnsonfestivalen invitert Marte Aas til å være årets festivalkunstner. I sitt prosjekt Space Movement Future Ghosts utforsker Aas ideer om fremtiden og hvordan både ny teknologi og klimatrussel påvirker vår selvforståelse og hva det vil si å være et menneske.  

Årets festivalutstilling tar utgangspunkt i det menneskeskapte landskapet i et steinbrudd og vår tids oppløsning av skillet mellom natur - kultur. Begrepet "den antropocene tidsalder" endrer perspektivene på menneskets forhold til naturkreftene og innebærer at naturen ikke lenger er en kraft som er separert fra menneskelig aktivitet. Mennesket former naturen og mennesket og natur er ett.  

Marte Aas (1966) er født i Trondheim, men bor og jobber i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Högskolan för fotografi i Gøteborg, og hun har en rekke større utstillinger bak seg, blant annet ved Museet for samtidskunst og Trondheim kunstmuseum. 

Det blir daglige guidede omvisninger i utstillingen under festivalen - torsdag 6.9 kl 16.00 - 16.30, fredag 7.9 kl 12.15 - 12.45 og kl 16.00 - 16.30 og lørdag 8.9 kl 16.00 - 16.30.

MEDVIRKENDE: