Back to All Events

Hva skal vi med dyrene? med Siri Martinsen, Bård Vegar Solhjell, Sigurd Hverven, Synnøve Haga

Mennesket er en evolusjonær suksess med snart åtte milliarder individer og med enestående evner til å kommunisere, lage redskaper, tenke abstrakt og gjøre etiske vurderinger. Men Homo sapiens er bare en av mange millioner arter på jorda, og nå er mange av de andre dyra truet på grunn av måten vi lever på. Har vi rett til å utrydde dyra? Er dyra til for oss eller trenger vi et nytt syn på dyr? Hvorfor skal vi ta vare på ulver, sjimpanser og elefanter?

Vi inviterer til samtale med tre som er opptatt av dyras verdi: Siri Martinsen, veterinær og leder i organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter, Bård Vegar Solhjell, generalsekretær for WWF Verdens naturfond og Sigurd Hverven, filosof og forfatter av boka Naturfilosofi der han argumenterer for at vi i større grad bør anerkjenne verdien av alt liv i naturen. 

Synnøve Haga, kunstnerisk rådgiver i Bjørnsonfestivalen, leder samtalen.